Rych. přehr., Inter.

Nastaví rychlost přehrávání pro fotografie při [Nepř. přehr., Inter.].

Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 3.00 nebo pozdější.

  1. MENU → (Přehrávání) → [Rych. přehr., Inter.] → požadované nastavení.

Tip

  • Při [Nepř. přehr., Inter.] můžete změnit rychlost přehrávání otočením předního ovladače, zadního ovladače nebo řídicího kolečka.