Reset síťových nast.

Resetuje všechna síťová nastavení na výchozí.

  1. MENU(Síť) → [Reset síťových nast.] [Zadat].