Sním. s red. blik. (fotografie)

Detekuje mihotání/blikání z umělých zdrojů světla, například zářivek, a načasuje pořízení snímků na okamžik, kdy blikání bude mít menší vliv.

Tato funkce redukuje rozdíly v expozici a barevném tónu způsobené blikáním mezi horní a spodní oblastí snímku pořízeného s vysokou rychlostí závěrky a při nepřetržitém snímání.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Sním. s red. blik.][Zapnuto].
 2. Namáčkněte spoušť a poté fotografujte.
  • Přístroj detekuje blikání, když stisknete tlačítko spouště napůl.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Neredukuje vlivy způsobené blikáním.
Zapnuto:
Redukuje vlivy způsobené blikáním. Když fotoaparát detekuje blikání, když je tlačítko spouště stisknuto napůl, zobrazí se (ikona blikání).

Tip

 • Barevný tón výsledného snímku se může lišit, když budete stejnou scénu snímat jinou rychlostí závěrky. Pokud se to stane, doporučujeme, abyste snímali v režimu [Priorita závěrky] nebo [Ruční expozice] s napevno nastavenou rychlostí závěrky.
 • Můžete snímat s korekcí blikání, když stisknete tlačítko spouště napůl, i když budete v režimu ručního ostření.

Poznámka

 • Trochu se může zvýšit zpoždění uvolnění závěrky. V režimu nepřetržitého snímání se může rychlost závěrky zpomalit nebo se může změnit interval mezi snímky.
 • Fotoaparát detekuje blikání, pouze když je frekvence světelného zdroje 100 Hz nebo 120 Hz.
 • Fotoaparát někdy nemůže detekovat blikání - záleží na světelném zdroji a podmínkách snímání, například při tmavém pozadí.
 • I když fotoaparát detekuje blikání, vlivy způsobené blikáním někdy nepůjdou dostatečně omezit. Záleží na světelném zdroji nebo situaci snímání. Doporučujeme, abyste předem pořídili pár testovacích snímků.
 • [Sním. s red. blik.] není k dispozici při snímání v následujících situacích:
  • Při snímání bulb
  • [Tiché snímání]
  • Režim snímání videa
  • Když pořídíte snímek, aniž byste tlačítko spouště stiskli napůl v režimu ručního ostření.
 • Barevný tón výsledných snímků může být odlišný. Záleží na nastavení [Sním. s red. blik.].