Volba výstupu 4K (video)

Můžete nastavit, jak nahrávat videa a provádět výstup HDMI, když je fotoaparát připojen k externím nahrávacím nebo přehrávacím zařízením kompatibilním s 4K atd.

 1. Otočte volič režimů na (video).
 2. Připojte fotoaparát k požadovanému zařízení kabelem HDMI.
 3. MENU (Nastavení) → [Volba výstupu 4K] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pam. karta+HDMI:
Současně vysílá do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení a nahrává na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(30p):
Vysílá video 4K ve 30p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(24p):
Vysílá video 4K ve 24p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(25p) *:
Vysílá video 4K ve 25p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.

*Pouze když [Volič NTSC/PAL] je nastaven na PAL.

Poznámka

 • Tuto položku lze nastavit, pouze když je fotoaparát v režimu videa a připojený k zařízení kompatibilnímu s 4K.
 • Když je nastaveno [Jen HDMI(30p)], [Jen HDMI(24p)] nebo [Jen HDMI(25p)], bude [Zobraz. info. HDMI] dočasně nastaveno na [Vypnuto].
 • Při zpomaleném/zrychleném snímání se video 4K nevysílá do připojeného zařízení kompatibilního s 4K.
 • Když je nastaveno [Jen HDMI(30p)], [Jen HDMI(24p)] nebo [Jen HDMI(25p)], počítadlo se neposunuje kupředu (nepočítá se skutečná doba nahrávání), když se video nahrává na externí nahrávací/přehrávací zařízení.
 • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K] a fotoaparát je připojen pomocí HDMI, nejsou k dispozici následující funkce.
  • [Prior. obl./oka v AF]
  • [Prior. ob. víceb. měř.]
  • [Prostř. zamknutý AF]