Nápov. k fotoaparátu

[Nápov. k fotoaparátu] zobrazí popisy položek MENU, položek Fn (funkce) a nastavení.

Přiřaďte předem funkci [Nápov. k fotoaparátu] k požadované klávese pomocí [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa].

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak přiřaďte funkci [Nápov. k fotoaparátu] ke klávese.
    • Funkci [Nápov. k fotoaparátu] nelze přiřadit některým klávesám.
  2. Vyberte MENU nebo položku Fn, jejíž popis chcete vidět, pak stiskněte tlačítko, ke kterému je funkce [Nápov. k fotoaparátu] přiřazena.

    Zobrazí se popisy položky.