Přepín. zobr. TC/UB

Umožňuje zobrazit časový kód (TC) a uživatelský bit (UB) videa stisknutím klávesy, ke které byla přiřazena funkce [Přepín. zobr. TC/UB].

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa], [Vlastní klávesa], nebo [Vlastní klávesa] → přiřaďte funkci [Přepín. zobr. TC/UB] k požadované klávese.
  2. Stiskněte klávesu, ke které bylo přiřazeno [Přepín. zobr. TC/UB].
    • Při každém stisknutí klávesy se přepne zobrazení na displeji v tomto pořadí: počitadlo času nahrávání videa → časový kód (TC) → uživatelský bit (UB).