Seznam ikon na displeji

Zobrazené obsahy a jejich poloha na obrázcích slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

Ikony na obrazovce snímání

Režim displeje

Režim hledáčku

 1. Režim snímání/rozpoznání scény
  P P* A S M
  Režim snímání
  Registrovat číslo
  Ikony rozpoznání scény
  Volba scény
 2. Nastavení fotoaparátu
  NO CARD
  Stav paměťové karty
  100
  Zbývající počet snímků, které lze nahrát
  Zápis dat/počet snímků, které zbývá zapsat
  Poměr stran fotografií
  24M / 20M / 10M / 8.7M / 6.0M / 5.1M / 2.6M / 2.2M
  Velikost snímku fotografií
  Nahrávání RAW (komprimované/nekomprimované)
  Kvalita JPEG
  Formát souboru videa
  Nastavení nahrávání videa
  Snímková frekvence videa
  Zástupné nahráv.
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Snímkovací frekvence pro zrychlené/zpomalené snímání
  APS-C/Super 35mm
  Probíhá nabíjení blesku
  Efekt nastavení Vyp. 
  Iluminátor AF
  Detekování blikání
  SteadyShot vypnut/zapnut, varování o chvění fotoaparátu
  Ohn. vzdál. SteadyS./ Varování před otřesy fotoaparátu
  Zoom smart / Zoom s jas. obraz./Digitální zoom
  Vzdálené PC
  Monitoring jasu
  Tiché snímání
  Dálkové ovládání
  Nenahrává se zvuk videa
  Redukce zvuku větru
  Zápis informací o autorských právech zapnut
  Pomoc zobr. Gamma
  Zrušit ostření
  Zrušit Zamknutý AF
  Bodové ostření
  Provádění [Bodové ostření]
  aktivní NFC
  Spojení Bluetooth dostupné /spojení Bluetooth nedostupné
  Připojen ke smartphonu/nepřipojen ke smartphonu
  Získávání informací o poloze/informace o poloze nelze získat
  Režim letadlo
  Varování o přehřátí
  Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
 3. Akumulátor
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Varování zbývající kapacity akumulátoru
  Napájení USB
 4. Nastavení pro snímání
  Režim pohonu
  Režim blesku/Bezdrátový blesk/Bez červ.očí
  ±0.0
  Kompenz.blesku
  Režim ostření
  Formát souboru
  Oblast ostření
  Režim měření
  7500K A5 G5
  Vyvážení bílé (auto, přednastaveno, podvodní auto, vlastní, teplota barvy, barevný filtr)
  Opt. dyn. rozs. /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativní styl /Kontrast, sytost a ostrost
  Obrazový efekt
  Prior. obl./oka v AF

  Profil obrazu
  Prior. záznam. média
 5. Indikátor ostření/nastavení expozice
  Indikátor zaostření
  1/250
  Rychlost závěrky
  F3.5
  Hodnota clony
  Kompenzace expozice/Ruční měření
  ISO400
  ISO AUTO
  Citlivost ISO
  Zámek AE/zámek FEL
 6. Nápověda/ostatní
  Zamknutý AF
  Zrušit Zamknutý AF
  Zobrazení nápovědy pro zámek AF
  Zrušit ostření
  Zobrazení nápovědy pro zrušení ostření


  Indikátor řady

  Oblast bodového měření


  Nápověda nastavení expozice

  Indikátor rychlosti závěrky
  Indikátor clony
  Histogram
  Digitální měřidlo roviny
  STBY REC
  Pohotovostní režim nahrávání videa/průběh nahrávání videa
  1:00:12
  Skutečná doba nahrávání (hodiny: minuty: sekundy)
  Zobr. úrov. zvuku
  Ovládání REC
  00:00:00:00
  Časový kód (hodiny:minuty:sekundy:snímky)
  00 00 00 00
  Uživatelský bit

Ikony na obrazovce přehrávání

Přehrávání jednoho snímku

Zobrazení histogramu

 1. Základní informace
  Přehrávací média
  Režim prohlížení
  Hodnocení
  Chránit
  DPOF
  DPOF nastaveno
  3/7
  Číslo souboru/počet snímků v režimu prohlížení
  aktivní NFC
  Zbývající kapacita akumulátoru
  Zobr. jako skupinu
  Včetně videa proxy
 2. Nastavení fotoaparátu

  Viz „Ikony na obrazovce snímání“

 3. Nastavení pro snímání
  Chyba obrazového efektu
  Chyba auto HDR
  35mm
  Ohnisková vzdálenost objektivu
  HLG
  Nahrávání HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Viz „Ikony na obrazovce snímání“ pro ostatní ikony zobrazené v této části.

 4. Informace o snímku


  Informace zeměpisné šířky/délky

  2018-1-1 10:37AM
  Datum záznamu
  100-0003
  Číslo složky - číslo souboru
  Histogram (Luminance/R/G/B)