Zachycení základní bílé barvy v režimu [Vlastní nast.]

Ve scéně, kde se osvětlení prostředí skládá z několika typů světelných zdrojů, se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, což umožňuje přesnou reprodukci bělosti.Můžete registrovat 3 nastavení.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vyvážení bílé][Vlastní nast.].
 2. Držte přístroj tak, že bílá oblast zcela zakrývá kroužek umístěný ve středu displeje, a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
  Po zaznění zvuku závěrky, se zobrazí kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr).
 3. Vyberte registrační číslo pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka a poté stiskněte střed.
  Na displeji se opět zobrazí informace o nahrávání a vlastní zapamatované nastavení vyvážení bílé zůstane.
  • Registrované vlastní nastavení vyvážení bílé zůstane v paměti, dokud nebude přepsáno jiným nastavením.

Poznámka

 • Hlášení [Uživatelská chyba WB] označuje, že hodnota je v neočekávaném rozsahu, například když je objekt příliš živý. I teď můžete registrovat nastavení, ale doporučuje se, abyste vyvážení bílé nastavili znovu. Když je nastavena chybná hodnota, indikátor na zobrazení nahrávacích informací bude oranžový. Indikátor se zobrazí bíle, když je hodnota v očekávaném rozsahu.
 • Pokud používáte blesk při zachycování záběru, zaregistruje se vlastní vyvážení bílé se světlem blesku. Snímky s bleskem pořizujte při vyvolání nastavení registrovaného s bleskem.