Vých. zvětš. zaost. (fotografie)

Nastaví začáteční rozsah zvětšení při používání [Zvětšení zaostření]. Vybere nastavení, které vám pomůže záběr zarámovat.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vých. zvětš. zaost.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Snímání full-frame

x1.0:
Zobrazí snímek ve stejném zvětšením jako na obrazovce snímání.
x5,9:
Zobrazí snímek zvětšený 5,9krát.


Snímání velikosti APS-C/Super 35mm

x1.0:
Zobrazí snímek ve stejném zvětšením jako na obrazovce snímání.
x3,8:
Zobrazí snímek zvětšený 3,8krát.