Funkce přenosu FTP

Můžete nastavit přenos snímků pomocí serveru FTP nebo přenášet snímky do serveru FTP. Vyžadují se základní znalosti serverů FTP.

Podrobnosti viz „FTP Help Guide“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Síť) → [Funkce přenosu FTP] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Přenos FTP:
Připojí fotoaparát k síti a přenese snímky do serveru FTP.
Zobr. výsledku FTP:
Zobrazí výsledky posledního přenosu FTP.
Výběr FTP serveru:
Vybere cílový server FTP.
FTP server 1/FTP server 2/FTP server 3:
Nastaví servery FTP 1 – 3.