Tiché snímání (fotografie)

Můžete snímat bez zvuku závěrky.

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Tiché snímání] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Můžete snímat bez zvuku závěrky.
Vypnuto:
[Tiché snímání] je deaktivováno.

Poznámka

 • Používání funkce [Tiché snímání] je na vaší zodpovědnosti. Berte ohled na soukromí a práva fotografované osoby.
 • I když je [Tiché snímání] nastaveno na [Zapnuto], nebude zcela neslyšné.
 • I když je [Tiché snímání] nastaveno na [Zapnuto], zvuk činnosti clony a zaostření bude slyšet.
 • Když při snímání fotografií pomocí funkce [Tiché snímání] s nízkou citlivostí ISO zamíříte fotoaparát na velmi jasný světelný zdroj, budou možná oblasti s vysokou intenzitou na displeji nahrány v tmavších tónech.
 • Když se vypne napájení, závěrka může za jistých okolností občas pípnout. Nejedná se o závadu.
 • Může se vyskytnout zkreslení obrazu způsobené pohybem objektu nebo fotoaparátu. Zkreslení může být zřejmější, když bude [Typ souboru RAW] nastaven na [Nekomprimovaný]. Pro zmenšení zkreslení nastavte [Formát souboru] na [JPEG]. Pokud chcete pořizovat snímky ve formátu RAW s menším zkreslením, nastavte [Režim pohonu] na [Kontinuální snímání] a [Typ souboru RAW] na [Komprimovaný].
 • Jestliže snímáte s osvětlením, které bliká nebo se chvěje, například světlo blesku jiných fotoaparátů nebo zářivkové osvětlení, mohou se na snímku objevit pruhy.
 • Pokud chcete vypnout pípnutí, které zazní, když je objekt zaostřen nebo pracuje samospoušť, nastavte [Zvukové signály] na [Vypnuto].
 • I když je [Tiché snímání] nastaveno na [Zapnuto], zvuk závěrky se může ozvat v následujících situacích:
  • Když zachytíte základní bílou barvu, když je fotoaparát nastaven na režim [Vlastní nast.] v [Vyvážení bílé]
  • Když registrujete obličeje pomocí [Registrace obličeje]
 • [Tiché snímání] nelze vybrat, když je volič režimů nastaven na něco jiného než P/A/S/M.
 • Když je [Tiché snímání] nastaveno na [Zapnuto], nebudou následující funkce k dispozici:
  • Snímání s bleskem
  • Auto HDR
  • Obrazový efekt
  • Profil obrazu
  • RŠ u dl.exp.
  • Sp. s el. př. lamelou
  • Snímání BULB
 • Když zapnete fotoaparát, čas, v průběhu kterého můžete začít nahrávat, se prodlouží asi o 0,5 sekundy.