Nastavení zoomu

Můžete vybrat nastavení zoomu přístroje.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Nastavení zoomu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pouze optický zoom:
Omezuje rozsah zoomu na optický zoom. Funkci zoomu Smart můžete použít, když nastavíte [Velik. sním. JPEG] na [M] nebo [S].
Zap.: Zoom s jas. ob.:
Pro použití zoomu jasného snímku vyberte toto nastavení. I když rozsah zoomu překročí rozsah optického zoomu, přístroj zvětší snímky v rozsahu, ve kterém se obrazová kvalita příliš nezhorší.
Zap.: Digitální zoom:
Když je rozsah zoomu jasného snímku překročen, přístroj zvětší snímky na maximální rozsah. Obrazová kvalita se však zhorší.

Poznámka

  • Pokud chcete zvětšovat snímky v rozsahu, ve kterém se nezhorší obrazová kvalita, nastavte [Pouze optický zoom].