Zvukové signály

Vybere, zda přístroj bude produkovat zvuk.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Zvukové signály] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zvuky vznikají například během ostření při namáčknutí spouště.
Vypnuto:
Žádný zvuk nevzniká.

Poznámka

  • Pokud je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF], fotoaparát při ostření na objekt nepípne.