Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu s Android (QR code)

Tento přístroj můžete ovládat pomocí smartphonu, když připojíte smartphone k fotoaparátu pomocí QR code.
Ujistěte se, že je [Ovl. smartphonem] nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem][Připojení].
  Na displeji přístroje se zobrazí QR code (A) a SSID (B).

 2. Spusťte PlayMemories Mobile na smartphonu a vyberte [Skenování QR Code sním. zařízení].

 3. Vyberte [OK] na displeji smartphonu.
  • Když se zobrazí hlášení, vyberte znovu [OK].

 4. Přečtěte smartphonem QR code zobrazený na displeji fotoaparátu.
  Když je QR code přečten, na displeji smartphonu se zobrazí hlášení [Propojit se snímacím zařízením?].
 5. Vyberte [OK] na displeji smartphonu.
  Smartphone se připojí k přístroji.
  • Nyní můžete pořizovat snímky dálkovým ovládáním a přitom kontrolovat kompozici na displeji smartphonu.

Tip

 • Když je QR code přečtený, zaregistruje se do smartphonu SSID (DIRECT-xxxx) a heslo přístroje. To umožňuje snadné pozdější připojení smartphonu k fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi výběrem SSID.(Předem nastavte [Ovl. smartphonem] na [Zapnuto].)

Poznámka

 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.
 • Pokud nemůžete připojit smartphone k fotoaparátu pomocí funkce [Jed. dotykem(NFC)] nebo QR code, použijte SSID a heslo.