Pohon clony v AF (fotografie)

Zvuk pohonu clony můžete při snímání snížit používáním kompatibilního objektivu.
Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 2.00 nebo pozdějším.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Pohon clony v AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Standardní:
Používá standardní systém pohonu clony.
Priorita ticha:
Změní systém pohonu clony tak, aby prioritou bylo ticho, takže zvuk pohonu clony bude tišší než v [Standardní].

Poznámka

  • Když je vybrána [Priorita ticha], rychlost ostření může být pomalejší a možná bude složitější na objekt zaostřit.
  • [Pohon clony v AF] není k dispozici, když používáte objektiv, který není kompatibilní s touto funkcí.