Bod bodového měř.

Nastaví, zda se bude poloha bodového měření měnit podle oblasti ostření, když bude [Oblast ostření] nastaveno na [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Bod bodového měř.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Střed:
Poloha bodového měření se nebude koordinovaně měnit podle oblasti ostření, ale bude stále měřit jas ve středu.
Spoj. s bod. zaostř.:
Poloha bodového měření se koordinovaně mění podle oblasti ostření.

Poznámka

  • Když je [Oblast ostření] nastaveno na něco jiného než [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod], je poloha bodového měření uzamčena na střed.
  • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Zamknutý AF: Pohyblivý bod] nebo [Zamknutý AF: Rozšíř. pohybl. bod], změní se poloha bodového měření koordinovaně podle původní polohy zámku AF, ale nebude se měnit podle sledování objektu.