Kontinuální snímání

Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

 1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Kontinuální snímání].
  • Můžete také nastavit nepřetržité snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

Kontinuální snímání: Hi+ :
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje maximální rychlostí snímky nepřetržitě.
Kontinuální snímání: Hi / Kontinuální snímání: Mid/ Kontinuální snímání: Lo:
Sledování objektů je jednodušší, protože objekt se při snímání zobrazuje na displeji nebo v hledáčku v reálném čase.

Počet fotografií, které lze nahrát v režimu nepřetržitého nahrávání

Následující tabulka obsahuje odhady pro počty fotografií, které lze nahrát, když bude [Režim pohonu] nastaven na [Kontinuální snímání: Hi+]. Čísla se mohou lišit podle podmínek snímání a paměťové karty.


[Velik. sním. JPEG]: [L:24M]

JPEG Standard Asi 177 snímků
JPEG Jemné Asi 172 snímků
JPEG Extra jemné Asi 163 snímků
RAW (komprimovaný RAW) Asi 89 snímků
RAW & JPEG (komprimovaný RAW)* Asi 79 snímků
RAW (nekomprimovaný RAW) Asi 40 snímků
RAW & JPEG (nekomprimovaný RAW)* Asi 36 snímků

* [Kvalita JPEG] když je vybráno [RAW & JPEG]: [Jemné]

Tip

 • Pro nepřetržité nastavování ostření a expozice při nepřetržitém snímání nastavte následovně:
  • [Režim ostření]: [Průběžné AF]
  • [AEL se závěrkou]: [Vypnuto] nebo [Auto]

Poznámka

 • Rychlost snímání při nepřetržitém snímání se zpomalí, když bude [Typ souboru RAW] nastaven na [Nekomprimovaný].
 • Rychlost snímání při nepřetržitém snímání se zpomalí, když [Sp. s el. př. lamelou] je nastaveno na [Vypnuto] v režimu [Kontinuální snímání: Hi], [Kontinuální snímání: Mid] nebo [Kontinuální snímání: Lo].
 • Když je hodnota F větší než F11 v režimu [Kontinuální snímání: Hi+], [Kontinuální snímání: Hi] nebo [Kontinuální snímání: Mid], je ostření uzamčeno pro nastavení při prvním snímku.
 • Při snímání v režimu [Kontinuální snímání: Hi+] se objekt nezobrazí na displeji nebo v hledáčku v reálném čase.
 • Nepřetržité snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybrána scéna jiná než [Sportovní akce].
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Mono. s bohat. tóny].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaven na [Auto HDR].