Režim ostření

Vybere způsob zaostřování, který je vhodný pro pohyb objektu.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Režim ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

(AF na 1 snímek):
Přístroj uzamkne ostření, jakmile je zaostřeno. Použijte, když se objekt nepohybuje.

(Automatické AF):
[AF na 1 snímek] a [Průběžné AF] se přepínají podle pohybu objektu. Když je tlačítko spouště stisknuto napůl, přístroj uzamkne zaostření, když zjistí, že objekt se nepohybuje, nebo pokračuje v ostření, pokud se objekt pohybuje. Při nepřetržitém snímání přístroj automaticky snímá s průběžným AF od druhého snímku.

(Průběžné AF):
Když je tlačítko spouště stisknuto napůl a přidrženo, přístroj pokračuje v zaostřování. To použijte, když je objekt v pohybu. V režimu [Průběžné AF] nezazní pípnutí, když fotoaparát ostří.

(Přímé ruč.zaos.):
Po automatickém zaostření můžete jemně dolaďovat ostření ručně, což vám umožní zaostřit na objekt mnohem rychleji, než kdybyste používali ruční ostření od začátku. To je výhodné například v situacích, kdy snímáte makro.

(Ruč. zaost.):
Upraví zaostření ručně. Pokud nemůžete zaostřit na požadovaný objekt automatickým ostřením, použijte ruční ostření.

Indikátor zaostření

(svítí):
Objekt je zaostřen a ostření je uzamčeno.

(bliká):
Objekt není zaostřen.

(svítí):
Objekt je zaostřen. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu.

(svítí):
Probíhá ostření.

Objekty, na které je obtížné zaostřit automaticky

 • Tmavé a vzdálené objekty
 • Objekty s malým kontrastem
 • Objekty za sklem
 • Rychle se pohybující objekty
 • Plochy odrážející světlo nebo lesklé plochy
 • Blikající světlo
 • Objekty v protisvětle
 • Stále se opakující vzory, například průčelí budov
 • Objekty v oblasti ostření s různými ohniskovými vzdálenostmi.

Tip

 • V režimu [Průběžné AF] můžete ostření uzamknout stisknutím a přidržením tlačítka, ke kterému byla přiřazena funkce [Fixace zaostř.].
 • Když nastavíte ostření na nekonečno v režimu přímého ručního ostření nebo ručního ostření, ujistěte se na displeji hledáčku, že je zaostřen dostatečně vzdálený objekt.

Poznámka

 • [Automatické AF] je k dispozici, pouze když používáte objektiv, který podporuje AF s detekcí fáze.
 • Když je nastaveno [Průběžné AF] nebo [Automatické AF], může se úhel pohledu při ostření nepatrně měnit. To nijak neovlivní skutečně nahrané snímky.
 • Při snímání videa nebo když je volič režimů nastaven na , je k dispozici pouze [Průběžné AF] a [Ruč. zaost.].