Zobr. obl. průb. AF

Můžete nastavit, zda se zobrazí oblast, která je zaostřena, když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Zóna] v režimu [Průběžné AF].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Zobr. obl. průb. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zobrazí zaostřenou oblast ostření.
Vypnuto:
Nezobrazí zaostřenou oblast ostření.

Poznámka

  • Když je [Oblast ostření] nastavena na něco z následujícího, rámečky ostření v oblasti, na kterou je zaostřeno, zezelenají:
    • [Střed]
    • [Pohyblivý bod]
    • [Rozšíř. pohybl. bod]
  • Když je na fotoaparát nasazen objektiv A-mount a adaptér pro bajonet (LA-EA1/LA-EA3) (prodává se samostatně) a [Systém AF] je nastaven na [AF s detekcí fáze], je [Zobr. obl. průb. AF] vždy zapnuto bez ohledu na nastavení [Oblast ostření].