Nast. AF na obl./oko

Tato funkce se používá pro určení toho, zda fotoaparát bude ostřit s prioritou na obličeje nebo oči.

Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 3.00 nebo pozdější.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Nast. AF na obl./oko] → požadovaná položka nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Prior. obl./oka v AF:
Nastaví, zda se budou detekovat obličeje nebo oči v oblasti ostření a bude se ostřit na oči (AF podle oka), když je aktivováno automatické ostření. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
Detekce subjektu:
Specifikuje cíl, který má být detekován.
[Člověk]: Detekuje obličeje nebo oči osob.
[Zvíře]: Detekuje oči zvířat. Obličeje zvířat detekovány nejsou.
Zob. rám. det. obl.:
Nastaví, zda se zobrazí rámeček pro detekci obličeje, když je detekován obličej osoby. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
Zobr. oka zvířete:
Nastaví, zda se zobrazí rámeček detekce oka, když je detekováno oko zvířete. ([Zapnuto]/[Vypnuto])


Rámeček detekce obličeje

Když přístroj detekuje obličej, objeví se šedý rámeček detekce obličeje. Když přístroj určí, že automatické ostření je povoleno, rámeček detekce obličeje zbělá.
Pokud jste registrovali pořadí priority pro každý obličej pomocí [Registrace obličeje], přístroj automaticky vybere obličej s nejvyšší prioritou a rámeček detekce obličeje na tomto obličeji zbělá. Rámečky detekce ostatních registrovaných obličejů budou červenofialové.


Rámeček detekce oka

Když je detekováno oko a fotoaparát určí, že je vzhledem k nastavením možné automatické ostření, objeví se bílý rámeček detekce oka.

Rámeček detekce oka se zobrazí následovně, když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře].


[AF podle oka] podle vlastní klávesy

Funkce AF podle oka může být také použita přiřazením [AF podle oka] k vlastní klávese. Fotoaparát může ostřit na oči po celou dobu, kdy držíte klávesu. To se hodí, když chcete funkci AF podle oka použít dočasně na celou obrazovku bez ohledu na nastavení pro [Oblast ostření].
Například když je [Oblast ostření] nastavena na [Pohyblivý bod] a vy chcete, aby fotoaparát zaostřil na oko mimo rámeček ostření, můžete použít funkci AF podle oka stisknutím vlastní klávesy, ke které je přiřazeno [AF podle oka], aniž byste měnili [Oblast ostření].

 1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak přiřaďte klávese funkci [AF podle oka].
 2. MENU → (Nastavení snímání1) → [Nast. AF na obl./oko][Detekce subjektu] → požadované nastavení.
 3. Fotoaparát nasměrujte na obličej osoby nebo zvířete a stiskněte tlačítko, kterému jste přiřadili funkci [AF podle oka].
 4. Při stisknuté klávese stiskněte tlačítko spouště.


Tip

 • Pokud chcete, aby rámeček detekce oka nebo obličeje zmizel za jistou dobu poté, co fotoaparát zaostří na obličej nebo oko, nastavte [Autom. zruš. obl. AF] na [Zapnuto].
 • Pro detekci očí zvířete upravte kompozici tak, aby obě oči a nos zvířete byly uvnitř úhlu pohledu.

Poznámka

 • Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Člověk], oči zvířete nebudou detekovány. Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], obličeje osob nebudou detekovány.
 • Když je režim snímání nastaven na [Portrét] v [Volba scény], bude [Prior. obl./oka v AF] napevno nastavena na [Zapnuto] a [Detekce subjektu] bude napevno nastavena na [Člověk].
 • Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], nebudou následující funkce k dispozici.
  • [Zamknutý AF]
  • [Prostř. zamknutý AF]
  • [Prior. ob. víceb. měř.]
  • [Priorita regist. oblič.]
 • Funkce [AF podle oka] možná nebude pracovat dobře v následujících situacích:
  • Když má osoba sluneční brýle.
  • Když jsou oči zakryty vlasy.
  • Ve slabém světle nebo protisvětle.
  • Když jsou oči zavřené.
  • Když je objekt ve stínu.
  • Když není na objekt zaostřeno.
  • Když se objekt příliš pohybuje.
 • Když se objekt příliš pohybuje, nemusí se rámeček detekce správně zobrazit přes oči.
 • Někdy nelze na oči zaostřit. Záleží na okolnostech.
 • Když fotoaparát nemůže zaostřit na oči osoby, bude místo toho detekovat obličej a zaostří na něj. Fotoaparát nemůže zaostřit na oči, když není detekován žádný obličej osoby.
 • Za jistých podmínek nemusí přístroj detekovat obličeje vůbec, nebo může náhodně detekovat jiné objekty jako obličeje.
 • Funkce AF podle oka není dostupná, když je volič režimů nastaven na (Video) nebo nebo při snímání videa.
 • Rámeček detekce oka se nezobrazí, když není funkce AF podle oka k dispozici.
 • Funkci detekce obličejů/oka nelze použít s následujícími funkcemi:
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom.
  • [Posterizace] v rámci [Obrazový efekt]
  • Zvětšení zaostření
  • Když je [Volba scény] nastavena na [Krajina], [Noční scéna] nebo [Západ slunce]
  • Když je [Snímk. frekvence] nastavena na [120fps]/[100fps] při zpomaleném/zrychleném snímání.
 • Funkci detekce obličejů nelze použít v následujících situacích:
  • Snímání videa s [Nast. záznamu] nastaveným na [120p]/[100p]
 • Lze detekovat až osm tváří.
 • I když je [Zob. rám. det. obl.] nastaveno na [Vypnuto], zobrazí se zelený ostřicí rámeček přes zaostřené obličeje.
 • Když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Prior. obl./oka v AF] je uzamčeno na [Zapnuto].
 • I když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], oči některých druhů zvířat nebude možno detekovat.
 • I když je [Zobr. oka zvířete] nastaveno na [Vypnuto], zobrazí se zelený ostřicí rámeček přes zaostřené oči.