Jas hledáčku

Při používání elektronického hledáčku upravuje tento přístroj jas elektronického hledáčku podle okolního prostředí.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas hledáčku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Nastaví jas automaticky.
Manuál:

Vybere jas elektronického hledáčku v rozsahu od –2 do +2.