Softvér určený pre počítače Mac

Podrobnosti o softvéri určenom pre počítače Mac nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Poznámka

  • Softvér, ktorý je možné použiť, sa mení v závislosti od regiónu.