PC Remote(Wired LAN): PC Remote(Wired LAN)

Fotoaparát môžete ovládať prostredníctvom počítača pripojením fotoaparátu k počítaču alebo prepínaciemu rozbočovaču pomocou káblov LAN.

  1. MENU(Network) → [PC Remote(Wired LAN)][PC Remote(Wired LAN)] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On :
Bude sa vykonávať diaľkovo ovládané snímanie pomocou pevne pripojenej siete LAN.
Off :
Diaľkovo ovládané snímanie pomocou pevne pripojenej siete LAN sa nebude vykonávať.

Poznámka

  • Cieľové miesto nasnímaného záberu a formát súboru na prenos je možné nastaviť voľbou MENU → (Setup) → [PC Remote Settings].