Cont. PB for Interval

Nepretržité prehrávanie záberov zhotovených pomocou intervalového snímania.

Môžete vytvárať videozáznamy zo statických záberov vytvorených pomocou intervalového snímania s použitím počítačového softvéru Imaging Edge (Viewer). Videozáznamy sa nedajú vytvárať zo statických záberov vo fotoaparáte.
Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.

  1. MENU → (Playback) → [Cont. PB for Interval].
  2. Zvoľte skupinu záberov, ktoré chcete prehrávať, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

  • Na obrazovke prehrávania môžete spustiť nepretržité prehrávanie stlačením tlačidla nadol počas zobrazenia záberu v skupine.
  • Prehrávanie môžete obnoviť alebo pozastaviť stlačením tlačidla nadol počas prehrávania.
  • Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania otočením predného/zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska počas prehrávania. Rýchlosť prehrávania je možné zmeniť aj voľbou MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval].
  • Nepretržite môžete prehrávať aj zábery zhotovené pomocou nepretržitého snímania.