File Number

Voľba spôsobu priraďovania čísel súborov statickým záberom.

  1. MENU (Setup) → [File Number] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Series:
Výrobok postupne priradí čísla súborom až do „9999“ bez resetovania.
Reset :
Výrobok resetuje čísla, keď sa súbor uloží do nového priečinka a začne priraďovať čísla súborom počnúc od „0001“.
(Keď záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor, priradí sa číslo o jedna vyššie ako je najväčšie číslo.)

Rada

  • Nastavenie pre [File Number] sa použije na slot 1 aj slot 2.
  • Aj keď zmeníte nastavenie [Prioritize Rec. Media], čísla súborov budú postupné v rámci daných dvoch pamäťových kariet v každom slote nastavením [File Number] na [Series].