Focus Frame Color

Môžete určiť farbu rámčeka, ktorý uvádza oblasť zaostrovania. Ak je rámček ťažko viditeľný kvôli snímanému objektu, zlepšite jeho viditeľnosť zmenou jeho farby.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Frame Color] → požadovaná farba.

Podrobnosti položky ponuky

Gray:
Zobrazí sa rámček, ktorý uvádza oblasť zaostrovania v sivej farbe.
White:
Zobrazí sa rámček, ktorý uvádza oblasť zaostrovania v bielej farbe.
Red:
Zobrazí sa rámček, ktorý uvádza oblasť zaostrovania v červenej farbe.