Vertikálny grip

Môžete pripojiť vertikálny grip (predáva sa osobitne) k tomuto výrobku a snímať zábery s vertikálnou orientáciou. Pri pripájaní vertikálneho gripu najprv odstráňte kryt batérie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vertikálneho gripu.

Spôsob odstránenia krytu batérie

Posuňte poistný prvok krytu akumulátora tohto výrobku v smere šípky.
Kolík krytu akumulátora bude umiestnený vnútri krytu akumulátora.

  • Odstránený kryt batérie môžete pripevniť k vertikálnemu gripu, aby sa nestratil.
  • Keď je vertikálny grip pripojený k tomuto výrobku, stav batérie sa bude zobrazovať ako .

Spôsob pripevnenia krytu batérie

Posuňte poistný prvok krytu akumulátora a zarovnajte záves krytu akumulátora s otvorom hriadeľa krytu akumulátora na pripojenie krytu akumulátora.

Rada

  • Akumulátor vnútri vertikálnej rukoväti sa dá nabíjať počas pripojenia vertikálnej rukoväti k fotoaparátu.
    Vypnite fotoaparát s pripojte fotoaparát k sieťovému adaptéru (je súčasťou dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.

Poznámka

  • Montážny adaptér LA-EA2/LA-EA4 (predáva sa osobitne) a vertikálna rukoväť nie sú skonštruované na súčasné pripojenie. Ak ich pripojíte súčasne, priestor medzi montážnym adaptérom a vertikálnou rukoväťou sa zúži, čo sťaží držanie fotoaparátu.