Spodná strana

  1. Slot na vloženie akumulátora
  2. Kryt akumulátora
  3. Otvor na upevnenie statívu

    Použite statív so skrutkou, ktorá má dĺžku menej ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť fotoaparát, pričom môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.

  4. Poistný prvok krytu akumulátora