Snímanie v režime Bulb

Môžete nasnímať záber stopy pohybu objektu pomocou dlhej expozície.

Snímanie v režime Bulb je vhodné na zachytenie stôp, ktoré zanechali hviezdy alebo ohňostroj atď.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na M (Manual Exposure).
 2. Otáčajte zadný ovládač v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nezobrazí [BULB].
 3. Zvoľte hodnotu clony (hodnotu F) pomocou predného ovládača.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
 5. Podržte stlačené tlačidlo spúšte počas trvania snímania.
  Počas stlačenia tlačidla spúšte zostane uzávierka otvorená.

Rada

 • Pri snímaní ohňostroja, atď. zaostrite na nekonečno v režime manuálneho zaostrovania.Ak používate objektív, ktorého nekonečný bod je nejasný, vopred nastavte zaostrenie na ohňostroj v oblasti, na ktorú chcete zaostriť.
 • Aby bolo možné vykonávať snímanie v režime Bulb bez spôsobenia zhoršenia kvality obrazu, odporúčame, aby ste spustili snímanie počas toho, ako je fotoaparát studený.
 • Zábery nasnímané v režime [BULB] sú zvyčajne rozmazané. Odporúčame použitie statívu a diaľkového ovládača (predáva sa osobitne), ktorý má funkciu uzamknutia tlačidla spúšte. Použite diaľkový ovládač, ktorý podporuje pripojenie prostredníctvom multi/micro USB konektora.

Poznámka

 • Čím dlhší je expozičný čas, tým väčší šum bude viditeľný na zábere.
 • Keď sa [Long Exposure NR] nastaví na [On], redukcia šumu sa vykoná po snímaní v rovnakom trvaní, ako bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu nie je možné snímať.
 • Rýchlosť uzávierky sa nedá nastaviť na [BULB] v nasledujúcich situáciách:
  • [Auto HDR]
  • [Picture Effect]je nastavené na [Rich-tone Mono.].
  • Keď sa [Drive Mode] nastaví na nasledovné:
   • [Cont. Shooting]
   • [Self-timer(Cont)]
   • [Cont. Bracket]
  • [Shutter Type]je nastavené na [Electronic Shutter].
  Ak použijete vyššie uvedené funkcie, keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.
 • Ak nastavíte [Drive Mode] na [Cont. Shooting] a [Shutter Type] na [Auto] alebo [Electronic Shutter], keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 1/8 sekundy.