Remote Camera Tool

Remote Camera Tool je softvér pre diaľkovo ovládané snímanie prostredníctvom počítača pomocou pevne pripojenej siete LAN. Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu a snímať zábery prostredníctvom počítača pripojením fotoaparátu k počítaču alebo prepínaciemu rozbočovaču pomocou kábla LAN.

  1. MENU →(Network) → [PC Remote(Wired LAN)][PC Remote(Wired LAN)] [On].
  2. Pripojte fotoaparát a počítač pomocou kábla LAN.
  3. Nakonfigurujte požadované nastavenia siete LAN.
  4. Spustite Remote Camera Tool v počítači na vykonávanie diaľkovo ovládaného snímania.

Podrobnosti o spôsobe inštalácie a používania Remote Camera Tool nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php