Predná strana

 1. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)/Tlačidlo spúšte
 2. Značka polohy obrazového snímača
  • Obrazový snímač je snímač, ktorý prevádza zdroj svetla na elektrický signál. Značka ukazuje polohu obrazového snímača. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a snímaným objektom vychádzajte z polohy horizontálnej čiary.

  • Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi snímaným objektom a fotoaparátom.
 3. Predný ovládač

  Môžete rýchlo upraviť nastavenia pre každý režim snímania.

 4. Snímač infračerveného diaľkového ovládača
 5. Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 6. Anténa Wi-Fi/Bluetooth (vstavaná)
 7. Mikrofón*
 8. Osvetlenie pri automatickom zaostrovaní/Kontrolka samospúšte

  Keď je odpojený objektív

 9. Upevňovacia značka
 10. Obrazový snímač**
 11. Bajonet
 12. Kontakty objektívu**


* Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamu. V opačnom prípade môže dôjsť k výskytu šumu alebo zníženiu hlasitosti.

** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.