PlayMemories Mobile

Pomocou aplikácie smartfónu PlayMemories Mobile môžete nasnímať záber počas ovládania fotoaparátu pomocou smartfónu alebo preniesť zábery uložené vo fotoaparáte do smartfónu. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu PlayMemories Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia PlayMemories Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o PlayMemories Mobile nájdete na podpornej stránke (https://www.sony.net/pmm/).


Obchodná značka najnovšej verzie aplikácie smartfónu sa zmenila na Imaging Edge Mobile.

Poznámka

  • V závislosti od aktualizácií budúcich verzií podliehajú prevádzkové postupy či zobrazenia displeja zmenám bez upozornenia.