Display From My Menu

Môžete nastaviť Moju ponuku tak, aby sa po stlačení tlačidla MENU zobrazila ako prvá.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.

  1. MENU → (My Menu) → [Display From My Menu] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Moja ponuka sa po stlačení tlačidla MENU zobrazí ako prvá.
Off:
Po stlačení tlačidla MENU sa objaví naposledy zobrazená ponuka.