Vloženie/vybratie pamäťovej karty

Vysvetľuje spôsob vloženia pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do výrobku.

 1. Otvorte kryt pamäťovej karty.

 2. Vložte kartu SD do slotu 1.
  • Pri použití dvoch pamäťových kariet vložte druhú pamäťovú kartu do slotu 2.

  • S odrezaným rohom smerujúcim podľa obrázka vložte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla na miesto. Vložte pamäťovú kartu správne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.

  Typy pamäťových kariet, ktoré je možné vložiť do slotov na pamäťové karty

  Slot 1 (spodný): Podporuje karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)

  Slot 2 (horný): Podporuje karty SD (kompatibilné s UHS-I) a médiá Memory Stick PRO Duo

 3. Zatvorte kryt.

Rada

 • Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.
 • Slot na pamäťovú kartu na zaznamenávanie môžete zmeniť voľbou MENU (Setup)[Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media].
 • Ak chcete zaznamenať rovnaký záber na dve pamäťové karty súčasne alebo roztriediť zaznamenané zábery do dvoch slotov na pamäťové karty podľa typu záberov (statický záber/videozáznam), zvoľte MENU (Setup) → [Rec. Media Settings][Recording Mode].
 • Použite slot 1, keď používate len jednu kartu SD.
 • Použite slot 2, keď používate médium Memory Stick. V takomto prípade nastavte [Prioritize Rec. Media] na [Slot 2].
 • Nevkladajte médium Memory Stick do slotu 1. Mohlo by to spôsobiť poruchu.

Vyberanie pamäťovej karty

Otvorte kryt pamäťovej karty a uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti a potom jedným jemným potlačením pamäťovej karty ju vyberte.