Pohľad zhora/zboku

 1. Tlačidlo uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti
 2. Horné: Otočný prepínač režimov činnosti
  Spodné: Otočný prepínač režimov zaostrovania
 3. Tlačidlo uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov zaostrovania
 4. Konektor LAN
 5. Konektor (Synchronizácia blesku)
 6. Reproduktor
 7. Konektor (Mikrofón)

  Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón automaticky vypne. Keď je typ externého mikrofónu s napájaním po zasunutí, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z fotoaparátu.

 8. Konektor (Slúchadlá)
 9. Mikrokonektor HDMI
 10. Kontrolka nabíjania
 11. Multi/Micro USB koncovka*

  Tento konektor podporuje zariadenia kompatibilné s Micro USB.

 12. Sánky pre rôzne rozhrania*

  Niektoré časti príslušenstva sa nemusia zasunúť až na doraz a môžu vyčnievať dozadu zo sánok pre rôzne rozhrania. Keď však príslušenstvo dosiahne predný koniec sánok, pripojenie je dokončené.

 13. Tlačidlo uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov
 14. Otočný prepínač režimov
 15. Tlačidlo C2 (Tlačidlo používateľského nastavenia 2)
 16. Tlačidlo C1 (Tlačidlo používateľského nastavenia 1)
 17. Ovládač korekcie expozície
 18. Háčiky na remienok na rameno

  Pripevnite oba konce remienka k fotoaparátu.

 19. (Značka N)
  • Táto značka ukazuje dotykový bod na pripojenie fotoaparátu a smartfónu kompatibilného s funkciou NFC.

  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 20. SLOT 1 (Slot na pamäťovú kartu 1)

  Podporuje len karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)

 21. SLOT 2 (Slot na pamäťovú kartu 2)

  Podporuje karty SD (kompatibilné s UHS-I) a médiá Memory Stick PRO Duo


* Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania a Multi/Micro USB koncovku nájdete uvedené na webovej stránke spoločnosti Sony, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Dá sa použiť aj príslušenstvo určené pre sánky na príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.

Spôsob pripojenia chrániča kábla

Použite chránič kábla na zabránenie odpojenia kábla HDMI pri snímaní záberov pomocou pripojeného kábla HDMI. Otvorte oba kryty konektorov a vsuňte kábel HDMI do fotoaparátu. Otočte kryt mikrokonektora HDMI nadol a pripojte chránič kábla podľa znázornenia tak, aby koniec chrániča kábla zapadol do výrezu (A) pod Multi/Micro USB koncovkou. Chránič kábla zaistite pomocou upevňovacej skrutky (B). Potom zaistite kábel HDMI pomocou upevňovacieho otočného prvku (C).