Wired LAN Setting

Nakonfiguruje sa káblová sieť LAN.

  1. MENU(Network) → [Wired LAN Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

IP Address Setting:
Nastavenie toho, či sa IP adresa káblovej siete LAN nakonfiguruje automaticky alebo manuálne.
Display Wired LAN Info.:
Zobrazia sa informácie o pevne pripojenej sieti LAN pre tento výrobok, ako sú adresa MAC alebo IP adresa.


IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte pevne nastavenú adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte každú adresu podľa prostredia vašej siete.