Power Save Start Time

Nastavia sa časové intervaly na automatické prepnutie do úsporného režimu, keď nevykonávate činnosť, aby sa zabránilo opotrebovaniu akumulátora. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, vykonajte akýkoľvek úkon, ako napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

  1. MENU(Setup) → [Power Save Start Time] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec

Poznámka

  • Ak výrobok dlhodobo nepoužívate, vypnite ho.
  • Funkcia šetrenia energie sa neaktivuje, keď sa napájanie privádza prostredníctvom USB, pri prehrávaní prezentácií, pri snímaní videozáznamov, počas prenosov FTP či pri pripojení k počítaču alebo TV prijímaču, alebo vtedy, keď je [Remote Ctrl] nastavené na [On].
  • Keď sa funkcia [FTP Function] nastaví na [On], čas potrebný na prepnutie fotoaparátu do úsporného režimu bude jedna minúta, aj keď ste zvolili [10 Sec] pre [Power Save Start Time].