Focus Standard

Ak priradíte [Focus Standard] požadovanému používateľskému tlačidlu, môžete automaticky vyvolať užitočné funkcie, ako je zaostrenie objektu v strede displeja atď., a to podľa nastavení oblasti zaostrovania.

  1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] → požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [Focus Standard] danému tlačidlu.
    • Ak chcete použiť funkciu [Focus Standard] počas snímania videozáznamov, zvoľte MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] → požadované tlačidlo a potom priraďte [Focus Standard] danému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Focus Standard].
    • To, čo môžete vykonať stlačením daného tlačidla, sa bude meniť v závislosti od nastavenia pre [Focus Area].
Keď je funkcia [Focus Area] nastavená na [Zone], [Flexible Spot] alebo [Expand Flexible Spot]:
Stlačením tlačidla sa rámček zaostrovania posunie späť do stredu.
Keď je [Focus Area] nastavená na [Wide] alebo [Center]:
Fotoaparát zaostrí na stred displeja, keď stlačíte príslušné tlačidlo.

Poznámka

  • Funkcia [Focus Standard] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button].