Aspect Ratio (statický záber)

  1. MENU (Camera Settings1) → [Aspect Ratio] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

3:2:
Rovnaký zobrazovací pomer ako pri 35 mm filme
16:9:
Zobrazovací pomer vhodný na sledovanie prostredníctvom TV prijímača, ktorý podporuje vysoké rozlíšenie
1:1:
Pomer horizontálnej a vertikálnej strany je rovnaký.