Aperture Drive in AF (statický záber)

Systém pohonu clony sa zmení tak, aby sa uprednostnila činnosť sledovania automatického zaostrovania alebo tak, aby sa uprednostnil tichý režim (len pri použití kompatibilného objektívu).

  1. MENU (Camera Settings1) → [Aperture Drive in AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Používa sa štandardný systém pohonu clony.
Focus Priority:
Zmení sa systém pohonu clony na uprednostnenie sledovania automatického zaostrovania. Počas nepretržitého snímania s použitím elektronickej uzávierky umožňuje nastavenie [Focus Priority] nepretržité nastavovanie zaostrenia s clonovým číslom väčším ako F16.
Silent Priority:
Systém pohonu clony sa zmení na uprednostnenie tichého režimu tak, aby bol zvuk z pohonu clony tichší než v [Standard].

Poznámka

  • Keď je počas nepretržitého snímania zvolená možnosť [Focus Priority], môže sa ozývať zvuk pohonu clony, snímanie sa môže spomaliť, alebo môže blikať zobrazenie. Ak sa chcete vyhnúť týmto javom, zmeňte nastavenie na [Standard].
  • Keď sa zvolí [Silent Priority], rýchlosť zaostrovania sa môže znížiť a zaostrenie na objekt sa môže sťažiť.
  • Zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere, keď sa [Aperture Drive in AF] nastaví na [Standard] alebo [Silent Priority], pričom je clonové číslo väčšie ako F16.
  • Ak sa [Shutter Type] nastaví na [Mechanical Shutter], [Focus Priority] sa nebude dať zvoliť.
  • Počas snímania po jednom zábere s [Shutter Type] nastaveným na [Auto] bude clonu poháňať [Standard] systém, aj keď sa zvolí [Focus Priority].
  • [Aperture Drive in AF] je nedostupné pri použití objektívu nekompatibilného s touto funkciou.