FTP Transfer Func.

Môžete nastaviť prenos záberov pomocou servera FTP alebo prenos záberov na server FTP. Vyžadujú sa základné znalosti o serveroch FTP.

Podrobnosti nájdete v časti „FTP Help Guide“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Network) → [FTP Transfer Func.] → požadované nastavenie.

Poznámka

  • V závislosti od verzie systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu je možné, že sa niektoré funkcie nebudú dať použiť. Aktualizujte systémový softvér na najnovšiu verziu a skúste znova.