Manual Focus

Keď je ťažké správne zaostriť v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

  1. Otočte otočný prepínač režimov zaostrovania (B) počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov zaostrovania (A) a zvoľte MF.

  2. Otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.
      Vzdialenosť zaostrenia sa nezobrazí, keď je pripojený montážny adaptér (predáva sa osobitne).
  3. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Poznámka

  • Ak používate hľadáčik, nastavením úrovne dioptrickej korekcie získate správne zaostrenie v hľadáčiku.