Zachytenie štandardnej bielej farby na nastavenie vyváženia bielej farby (vlastné vyváženie bielej farby)

V scéne, v ktorej sa okolité osvetlenie skladá z viacerých typov zdrojov svetla, sa odporúča použiť používateľské vyváženie bielej farby, aby sa presne reprodukovala biela farba.Zaregistrovať môžete 3 nastavenia.

 1. MENU (Camera Settings1) → [White Balance] → Zvoľte niektorú z možností [Custom 1][Custom 3] a potom stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska.
 2. Zvoľte a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Výrobok podržte tak, aby biela oblasť úplne zakrývala kruh nachádzajúci sa v strede displeja a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Po tom, ako sa ozve zvuková signalizácia uzávierky, kalibrované hodnoty (farebná teplota a farebný filter) sa zobrazia a zaregistrujú.
  • Môžete zobraziť prostredie jemného nastavenia a vykonať jemné nastavenia farebných tónov podľa potreby stlačením pravej strany ovládacieho kolieska.
 4. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Displej sa vráti do zobrazenia informácií o snímaní, pričom sa v pamäti uchová používateľské nastavenie vyváženia bielej farby.
  • Zaregistrované nastavenie vlastného vyváženia bielej farby zostane uložené v pamäti až do prepísania iným nastavením.

Poznámka

 • Hlásenie [Capturing of the custom WB failed.] znamená, že sa daná hodnota nachádza v nečakanom rozsahu, napríklad vtedy, keď sú farby objektu príliš živé. Môžete zaregistrovať nastavenie v tomto bode, ale odporúča sa, aby ste vyváženie bielej farby nastavili znova. Keď sa nastaví chybná hodnota, farba indikátora sa v zobrazení informácií o snímaní zmení na oranžovú. Tento indikátor sa zobrazí bielou farbou, keď sa nastavená hodnota nachádza v očakávanom rozsahu.
 • Ak pri zachytávaní základnej bielej farby použijete blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa zaregistruje aj s osvetlením z blesku. Nezabudnite použiť blesk vždy, keď snímate s vyvolanými nastaveniami, ktoré sa zaregistrovali s bleskom.