Zadná strana

 1. Kalich okulára

  Odstránenie očnice

  Potlačte upevňovacie prvky v spodnej časti očnice doľava a doprava a nadvihnite očnicu.

  Odstráňte očnicu, keď pripájate uhlový hľadáčik (predáva sa osobitne). Taktiež zvoľte MENU (Camera Settings2) → [FINDER/MONITOR] a potom prepnite [Viewfinder(Manual)] a [Monitor(Manual)].

 2. Hľadáčik
 3. Tlačidlo C3 (Tlačidlo používateľského nastavenia 3)
 4. Tlačidlo MENU
 5. Monitor/Dotykový panel

  Monitor je možné nastaviť do ľahko viditeľného uhla a snímať z akejkoľvek polohy.

 6. Snímač priblíženia oka
 7. Ovládač dioptrickej korekcie

  Ovládač dioptrickej korekcie nastavte podľa svojho zraku tak, aby bolo zobrazenie v hľadáčiku ostré. Ak je ťažké obsluhovať ovládač dioptrickej korekcie, pred obsluhou tohto ovládača odstráňte očnicu.

 8. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
 9. Na snímanie: tlačidlo AF-ON (AF On)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Zväčšiť)
 10. Zadný ovládač

  Môžete rýchlo upraviť nastavenia pre každý režim snímania.

 11. Na snímanie: tlačidlo AEL
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Miniatúrne náhľady)
 12. Multifunkčný volič
 13. Vypínač krytu mediálneho slotu
 14. Na snímanie: tlačidlo Fn (Funkcia)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Send to Smartphone)

  Prostredie [Send to Smartphone] môžete zobraziť stlačením tohto tlačidla.

 15. Ovládacie koliesko
 16. Kontrolka prístupu
 17. Na snímanie: tlačidlo C4 (Tlačidlo používateľského nastavenia 4)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Vymazať)
 18. Tlačidlo (Prehrávanie)