PB Speed for Interval

Nastaví sa rýchlosť prehrávania statických záberov počas [Cont. PB for Interval].
Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.
  1. MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval] → požadované nastavenie.

Rada

  • Rýchlosť prehrávania je možné zmeniť aj otočením predného/zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska počas [Cont. PB for Interval].