Func. of Touch Operation: Touch Focus

Môžete zvoliť objekt, na ktorý sa má zaostriť pomocou dotykových úkonov v režime snímania statických záberov a v režime snímania videozáznamov. Vopred zvoľte MENU(Setup) → [Touch Operation][On].

 1. MENU(Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania statických záberov

Môžete zaostriť na požadovanú polohu dotykom monitora.

 1. Zvoľte inú [Focus Area] ako [Flexible Spot] alebo [Expand Flexible Spot].
 2. Dotknite sa monitora.
  • Pri snímaní pomocou monitora sa dotknite objektu, na ktorý chcete zaostriť.
  • Pri snímaní pomocou hľadáčika môžete posunúť polohu zaostrovania dotykom monitora a posunutím prsta po monitore počas pozerania do hľadáčika.

  • Keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice, fotoaparát zaostrí na zaostrovací rámček. Snímajte zábery stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.
  • Ak chcete zrušiť zaostrovanie pomocou dotykových úkonov, dotknite sa alebo stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou monitora a stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou hľadáčika.

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania videozáznamov (bodové zaostrovanie)

Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.Bodové zaostrovanie nie je dostupné pri snímaní pomocou hľadáčika.

 1. Zvoľte inú [Focus Area] ako [Flexible Spot] alebo [Expand Flexible Spot].
 2. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť, a to pred snímaním alebo počas snímania.
  • Keď sa dotknete objektu, režim zaostrovania sa dočasne prepne do manuálneho zaostrovania a zaostrenie je možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku.
  • Ak chcete zrušiť bodové zaostrovanie, dotknite sa alebo stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

 • Okrem funkcie dotykového zaostrovania sú dostupné aj nasledujúce dotykové úkony.
  • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Flexible Spot] alebo [Expand Flexible Spot], zaostrovací rámček sa dá posunúť pomocou dotykových úkonov.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Manual Focus], lupa zaostrenia sa dá použiť dvojnásobným klepnutím na monitor.

Poznámka

 • Funkcia dotykového zaostrovania nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Manual Focus].
  • Pri použití digitálneho zoomu
  • Keď sa používa LA-EA2 alebo LA-EA4