AUTO/P/S/M-tilan yleiskuvaus

Pystyasento

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee Photo Pro -valmiustilanäytössä AUTO/P/S/M-tilassa pystysuunnassa. Alue ylhäällä, 1–5. Laitteen oikea puoli, 6 ja 11. Alue alhaalla, 7–10 ja 12–18.

Vaaka-asento

Kuva, joka näyttää, missä kukin parametri sijaitsee Photo Pro -valmiustilanäytössä AUTO/P/S/M-tilassa vaakasuunnassa. Laitteen yläpuoli, 6 ja 11. Alue keskellä, 1, 5 ja 4. Alue oikealla ylhäältä alas, 9, 13, 15 ja 19. Alue alhaalla, 7 ja 8. Alue vasemmalla alhaalta ylös, 16–18, 10, 2 ja 3.

 1. Tietojen tallennuskuvake / Vapaan tilan määrä / Tiedostomuoto / Kuvan koko

  Kun haluat valita tiedostomuodon, napauta [MENU] > [Kuvaaminen] > [Tiedostomuoto] ja valitse sitten vaihtoehto. (RAW / RAW & JPEG / JPEG)

  Kun haluat valita kuvasuhteen, napauta [MENU] > [Kuvaaminen] > [Kuvasuhde] ja valitse sitten vaihtoehto. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

 2. Napauta, kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

 3. Napauta, kun haluat vaihtaa kuvaustilan.

  Jos haluat valita oletuskuvaustilan, kun Photo Pro käynnistetään, napauta [MENU] > [Määritys] > [Kuvaustila avattaessa] ja valitse sitten vaihtoehto.

 4. Akun tila

 5. Paikkamerkintöjen tilakuvakkeet

 6. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.

 7. Tarkennuksen ilmaisin / valotusasetukset

  (Jatkuva AF -kuvake) osoittaa, että tarkennus on käynnissä, kun [Jatkuva AF] on valittu.

  (Jatkuva AF -kuvake) osoittaa, että kohde on tarkennettu, kun [Jatkuva AF] on valittu. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan.

  (Automaattitarkennus-kuvake) osoittaa, että kohde on tarkennettu.

  (AE-lukitus-kuvake) osoittaa, että valotus on lukittu.

 8. Vedä kytkintä oikealle, kun haluat lukita kohteita, kuten kuvaustilan ja toimintovalikon, ja estää vahingossa tehtävät toimenpiteet.

 9. Valitsin

  • Säädä valotusarvoa, kun automaattiohjelma (P) -tila on valittu.
  • Säädä suljinnopeutta, kun Valotusaika etusijalla (S) -tila tai Manuaalinen valotus (M) -tila on valittu.
 10. Napauta, kun haluat näyttää tai piilottaa etsimessä näytettävät tiedot.

  Histogrammi esittää luminanssin jakauman graafisesti.

  Vatupassimittari auttaa mittaamaan laitteen kulman ja pitämään kuvan vaakasuorassa. Kun laite tunnistaa olevansa suorassa, vatupassimittari muuttuu vihreäksi.

  Jos haluat mukauttaa kohteita, jotka näytetään, kun napautat [DISP], napauta [MENU] > [Määritys] > [DISP-painikkeen mukauttaminen].

 11. Käynnistä Photo Pro tai ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

 12. Avaa toimintovalikko napauttamalla.

 13. Napauta, kun haluat lukita valotuksen.

  Painike muuttuu oranssiksi, kun valotus on lukittu. Voit poistaa valotuksen lukituksen napauttamalla painiketta uudelleen.

  Jos haluat määrittää eri toiminnon AEL-painikkeeseen, napauta [MENU] > [Määritys] > [AEL-painikkeen mukauttaminen].

 14. Ota kuvia käyttämällä suljinpainiketta.

 15. AF-ON-painike (kun tarkennustilaksi on valittu [Yhden kuvan AF] tai [Jatkuva AF]) / (Tarkennuksen suurennuslasi -kuvake) (kun tarkennustilaksi on valittu [Manuaalinen tarkennus])

  • Lukitse tarkennus napauttamalla AF-ON-painiketta.

   Painike muuttuu oranssiksi, kun tarkennus on lukittu. Voit poistaa tarkennuksen lukituksen napauttamalla painiketta uudelleen.

  • Napauta (Tarkennuksen suurennuslasi -kuvake) , kun haluat suurentaa kuvaa ja säätää tarkennusta.

 16. Napauta pikkukuvaa, kun haluat katsella, jakaa tai muokata valokuvia.

  Napauta (Paluupainike), kun haluat palata Photo Pro -valmiustilanäyttöön.

 17. Napauta, kun haluat vaihtaa objektiivia.

  Voit käyttää zoomia käyttämällä zoomausvalitsinta, nipistämällä tai levittämällä etsimessä tai käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta. Kun haluat näyttää zoomausvalitsimen vaakasuunnassa, napauta (Avaa zoomausvalitsin -kuvake) tai objektiivipainiketta.

 18. Napauta, kun haluat lukita näytön kiertämisen tai poistaa lukituksen.

 19. Toimintovalikko

  Napauta, kun haluat säätää asetuksia.

  Jos haluat määrittää tai järjestää uudelleen toimintovalikon asetuskohteet, napauta [MENU] > [Määritys] > [Toimintovalikon mukauttaminen].

TP1000431614