Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota

360 Reality Audio saa musiikin ympäröimään ja upottamaan sinut, kun eri äänet tulevat kuuluviin kaikista suunnista pään ympärillä. 360 Reality Audio -sertifioitujen kuulokkeilla voit optimoida kokemuksen analysoimalla korviesi muodon ja nauttia huippuimmersiivisestä musiikkikokemuksesta.
  1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
  2. Napauta [360 Reality Audio] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
TP1000724361