Äänenvoimakkuuspainikkeen eri käyttötavat

Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.
  1. Napauta [MENU].
  2. Etsi ja napauta [Äänenvoim.pain. käyttötapa] ja valitse vaihtoehto.
  3. Sulje valikko.
    Asetus tallennetaan.

Äänenvoimakkuuspainikkeen asetukset

  • Zoomaus: Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.
  • Äänenvoimakkuus: Äänenvoimakkuuspainike poistuu käytöstä kamerassa.
  • Suljin: Käytä äänenvoimakkuuspainiketta suljinpainikkeena still-kuvien ja videoiden kuvauksessa.
TP1000431662