Vakaan videon kuvaaminen

Kun kuvaat videoita, voit käyttää videokuvan vakautusta kompensoimaan kameran liikkeitä ja pitämään kuvan vakaana.
 1. Valitse videotila napauttamalla BASIC (Perus) -tilassa (Vaihda valokuvan ja videon välillä -painike).
 2. Napauta [MENU] > [Videokuvan vakautus].
 3. Valitse vaihtoehto.
  • [Korkea laatu]: Tarjoaa tehokkaamman vakautuksen. Akun kulutus kasvaa vaihtoehtoon [Vakio] verrattuna.
  • [Vakio]: Vähentää kameran tärinää vakaissa videokuvausolosuhteissa.
 4. Sulje valikko.
  Asetus tallennetaan.
 5. Kuvaa video napauttamalla näytön suljinpainiketta tai painamalla laitteen suljinpainiketta.
TP1000431637